Võ Lâm Tái Khởi

Hướng dẫn

Giới thiệu và hướng dẫn tính năng KHẢM NẠM

23/12/2016

Giới thiệu tính năng khảm nạm

 

Tính năng khảm nạm giúp các đại hiệp có thể xây dựng nhân vật của mình theo một hướng nhất định từ đó định hình các cách build khác nhau cho 1 nhân vật:

Ví dụ:

-          Xây dựng tanker (Chịu đòn)

-          Xây dựng damage dealer (Tấn công chủ đạo)

-          Xây dựng Ám kích nhất sát (Cuồng bạo)

-          Xây dựng 2B (Nửa nọ nửa kia)

-          … một số cách build khác

Sử dụng hệ thống khảm nạm:

Đá khảm nạm có thể tìm được ở đâu?

1.       Đá khảm HP, Đá Khảm Bạo, Đá Khảm Công:

a.       Nhận tại nhiệm vụ hàng ngày

b.      Bảo rương

c.       Hoạt động Ngoại tộc xâm nhập

d.      Nguy Cơ Hoàng Thành

e.      Chiến trường thành đô

f.        Quần hùng đoạt bảo

g.       Mua trong TIỆM KNB

2.       Đá Khảm Vật Phòng, Đá Khảm Nội phòng

a.       Tiêu diệt Boss (boss trên bản đồ, Đả bảo, Long Cung, Nữ Cảnh

b.      Hoạt động hàng ngày: Ngoại Tộc, Nguy cơ hoàng thành, Thần Đô chiến trường

c.       Mua trong TIỆM KNB

Cách sử dụng hệ thống Khảm nạm:

-          Tìm tính năng bằng cách nhấn vào nút T.Năng -> Khảm nạm

-          Tiếp tục kích hoạt các vị trí cần thiết để đính Đá khảm nạm lên

-          Sau đó có thể khảm các Đá khảm vào

Sau đó có thể tiếp tục khảm nạm Đá vào:

    Screen Shot

     Bạn cần hỗ trợ?