Võ Lâm Tái Khởi

Tin Tức

UPDATE PHIÊN BẢN MỚI: Tam phái phân tranh - Nội công tâm pháp

27/02/2017

Thông báo update: Thanh Thanh xin được hân hoan gửi đến các đại hiệp lộ trình update phiên bản mới trong vòng 2 tuần tới.

1. Phiên bản update đầu tháng 3: CTC liên server (Nội dung cụ thể post sau)

2. Phiên bản update ngày 28/2.

Nội dung như sau:

  1. Mở thêm một cấp phụ bản thiên quan tầng 16.

2. Tăng cấp của Thần giới lên cấp kế tiếp. Cụ thể:

Chúa tể Hộ thể  Tăng chỉ số Giảm sát thương bằng nội lực 70% 

Chúa tể Ma tý Tăng chỉ số Xác suất đơ: 25%

Chúa tể Niết Bàn  Hồi sinh cooldown: 120s

 

3. Điều chỉnh chỉ số của Kỹ năng các phái lvl 100. Chi tiết như sau:

Tên Hình ảnh Chỉ số cũ Chỉ số mới
Bất tử

LV1: 600

LV2: 540

LV3: 480

LV4: 400

LV1: 300

LV2: 160

LV3: 140

LV4: 90

Kháng Bạo

LV1: 3%

LV2: 6%

LV3: 9%

LV4: 12%

LV1: 5%

LV2: 7%

LV3: 10%

LV4: 20%

Cuồng Lôi

LV1: 1%

LV2: 2%

LV3: 3%

LV4: 4%

LV1: 2%

LV2: 4%

LV3: 6%

LV4: 10%

Thái Cực Công LV1,2,3,4: 600s

LV1: 60

LV2: 40

LV3: 30

LV4: 10

Ảo Ảnh

LV1: 300

LV2: 270

LV3: 240

LV4: 210

LV1: 90

LV2: 80

LV3: 70

LV4: 30

Ngưng Thần

LV1: 3%

LV2: 7%

LV3: 11%

LV4: 15%

LV1: 6%

LV2: 9%

LV3: 12%

LV4: 20%

4. Ra mắt hệ thống NỘI CÔNG TÂM PHÁP - đả thông kinh mạch

Tên

Hình ảnh

  • Thêm “nội đan-nhậm mạch”, nội đan đốc mạch“ nội đan-trùng mạch”, “nội đan-đái mạch”, “nội đan-dương duy”, “nội đan-âm duy” và “nội đan-âm khiêu”,nội đan dương khiêu nội công nhân vật đạt lv80 có thể trang bị nội đan
  • Mỗi trang bị nội công đều mang trong mình thuộc tính mạnh mẽ chống lại sự tê liệt và bảo vệ cơ thể. Nếu thu thập đủ 8 đại nội đan có thể kích hoạt trạng thái “Kinh mạch nghịch hành”,tăng: kháng tê liệt +10%,phá hộ thể +10%
  • Kháng tê liệt:Khi công kích,giảm tỉ lệ bị tê liệt。Hiệu quả của kháng tê liệt mỗi 120s kích hoạt 1 lần,sau khi kích hoạt trong 120s không thể kích hoạt lại(chỉ công kích cận chiến mới kích hoạt được hiệu quả kháng tê liệt)
  • Phá hộ thể: Khi công kích,bỏ qua tỉ lệ hộ thể của mục tiêu。Sau khi kích hoạt phá hộ thể, trong 120s không thể tái kích hoạt.

5. Mở bảng Long Hồn - Phượng Hoàng 

 

    Screen Shot

     Bạn cần hỗ trợ?