Võ Lâm Tái Khởi

Tin Tức

Giới thiệu tính năng Liên đấu servers UPDATE

10/03/2017

1.    Mở bản đồ liên server

a)    Chiến lực đạt 30000, có thể thông qua người truyền tống hoặc đá dịch chuyển vào (bản đồ liên server- loạn thế Lạc Dương)

b)    Trong bản đồ liên server có thể thông qua người truyền tống hoặc đá truyền tống(Bản đồ liên server- Thổ thành Lạc Dương) để trở về server ban đầu

c)    Sau khi vào liên server, các dữ liệu về hoàng thành, xếp hạng đấu trường, bang hội lấy trên liên server làm chuẩn

d)    sau khi vào liên server,dữ liệu trang bị nhân vật, BUFF, vật phẩm trong túi được di chuyển vào liên server

e)    Một số BUFF sẽ sắp xếp theo thế giới game liên server, ví dụ:BUFF xếp hạng đấu trường、BUFF bang hội、BUFF hoàng thành thành chủ…kết hợp máy chủ với hệ thống

f)     Trong liên server không thể sử dụng vật phẩm trong túi đồ (Tuy nhiên có thể sử dụng hồi thành thạch, truyền tống thạch ngẫu nhiên,truyền tống thạch)

g)    Trong liên server không thể nhận phúc lợi,nạp thẻ hoàn trả, phần thưởng đấu trường, cần về server ban đầu mới có thể nhận

h)    Trong liên server không thể thao tác các tính năng long hồn, chuyên sinh, binh hồn, ngọc bội,ngọc thạch, huy chương, ngũ hành châu, phụ ma, thần khiên, bảo tàng …

i)      Trong liên server,không hiển thị nhiệm vụ chính tuyến, hàng ngày của server ban đầu

j)      Trong liên server,các danh hiệu đệ nhất chiến sĩ, đệ nhất pháp sư, đệ nhất kiếm khách, chúa tể đế quốc lấy dữ liệu trên liên server làm chuẩn

k)    Không thể gỡ/ mặc trang bị, ở bản đồ liên server nhân vật bị chết không rơi trang bị

l)      NB, NB khóa, vàng ở server ban đầu có thể tiêu xài trng liên server, khi về server đầu sẽ đồng bộ

m)  Nhận kinh nghiệm, kinh nghiệm nội công, chiến hồn trong liên server sẽ đồng bộ với máy chủ

n)    Trong liên server không thể nạp thẻ, cần về server ban đầu mới có thể nạp thẻ

 

2.    ·Gameplay liên server

a)     liên server nhiệm vụ hàng ngày【 | Chiến hồn | Anh hùng tà ác 】,hoàn thành nhiệm vụ nhận lượng lớn chiến hồn

                i.          nhận nhiệm vụ hàng ngày ở liên server【Loạn thế·Lạc Dương】NPC【Thiên Vương Lý Tĩnh】;

              ii.          Nhiệm vụ này mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần, phẩm chất nhiệm vụ càng cao, phần thưởng càng phong phú

 

b)    liên server nhiệm vụ hàng ngày【 | Chiến hồn | Loạn thế Chu tù】hoàn thành nhiệm vụ nhận lượng lớn chiến hồn

                i.          nhận nhiệm vụ hàng ngày ở liên server【Loạn thế·Lạc Dương】NPC【HỒng Phật NỮ】

              ii.          Nhiệm vụ này mỗi ngày có thể hoàn thành 1 lần, phẩm chất nhiệm vụ càng cao, phần thưởng càng phong phú

 

c)    Thêm liên server【ĐẤu trường loạn thế】;   

                i.          Trong liên server Loạn thế-Lạc DưƠngấn góc trên bên phải【Menu-đấu trường】mở【ĐÁu trường loạn thế】

              ii.          MỖi ngày số lần khiêu chiến【ĐẤu trường loạn thế】và【ĐẤu trường đỉnh phong】tổng 10 lần

            iii.          Liên server【ĐẤu trường loạn thế】23.40 mỗi ngày sẽ tiến hành xếp hạng và phát phần thưởng chiến hồn

            iv.          Liên server【ĐẤu trường loạn thế】 chiến sĩ xếp hạng1,ở liên server nhận được danh hiệu PK chi vương

 

d)    CÔng thành chiến liên server

                i.          CÔng thành chiến liên server mỗi tuần 1 lần, vào chiều chủ nhật 15:00 — 14:00

              ii.          Bang hội chiến thắng công thành chiến nhận danh hiệu【Loạn thế hoàng thành】,đồng thời tất cả thành viên ban hội chia sẻ 200 000 chiến hồn

 

e)    So tài liên server,Trong bản đồ liên server【Loạn thế·LẠc Dương】click avatar dũng sĩ khác để tiến hành mời so tài

 

 

3.    Thêm trang bị - thần thuẫn

a)    Người chơi từ lv4 có thể ấn góc trên bên phải【Menu-Thần thuẫn】

b)    Thăng cấp thần thuẫn cần chiến hồn,các cách nhận chiến hồn

                i.          Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày liên server【 | Chiến hồn | Anh hùng tà ác 】

              ii.          Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày liên server【 | Chiến hồn | Loạn thế Chu tù 】

            iii.          Tham gia liên server【Loạn thế đấu tường】,23:40 hàng ngày phát phần thưởng xếp hạng

            iv.          Tham gia công thành chiến liên server 15:00 — 14:00  chiều chủ nhật,các thành viên bang hội chiến thắng chia sẻ 200 000 chiến hồn

              v.          khác

 

 

    Screen Shot

     Bạn cần hỗ trợ?